ระเบียบการยืม-คืน    
                    ระเบียบการยืม    
                    1. สามารถยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ดังนี้
                            - หนังสือทั่วไป ครั้งละ 4 เล่ม ต่อ 7 วัน
                            - วารสาร/นิตยสาร ฉบับล่วงเวลา ครั้งละ 3 เล่ม ต่อ 7 วัน
                            - สื่อโสตทัศนวัสดุ ครั้งละ 3 แผ่น ต่อ 7 วัน
                   2. การยืม ต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น
                   3. หนังสือแต่ละเล่ม สามารถยืมติดต่อกันได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
 
                    ระเบียบการคืน 
                    1. หากสมาชิกคืนหนังสือ/วารสาร นิตยสาร/สื่อโสตทัศนวัสดุ เกินกำหนด ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 1 บาทต่อเล่ม/แผ่น
                    2. หากหนังสือ/วารสาร นิตยสาร/สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่ยืมไป สูญหายหรือ ชำรุด  ต้องซื้อหนังสือ/วารสาร นิตยสาร/ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ ชื่อเรื่องเดียวกันนั้นมาทดแทน หรือชำระเงินค่าเสียหาย  เป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ/วารสาร นิตยสาร /สื่อโสตทัศนวัสดุนั้นๆ


เข้าชม : 108
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
โทรศัพท์ 075-699255

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05