วิสัยทัศน์   พันธกิจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม

วิสัยทัศน์
         ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

พันธกิจ
          1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
          2. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
          3. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
          4. สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษในระบบและการศึกษานอกระบบ


เข้าชม : 86
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
โทรศัพท์ 075-699255

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05