คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการสถานศึกษา มีดังนี้

           ๑. นายภูษิชญ์  บุญผลึก          ประธานกรรมการ

           ๒. นายเจริญ    ช่วยเกิด           กรรมการ

           ๓. นายสุทธี     คำหาญพล       กรรมการ

           ๔. นายสุนันท์   คงนาค            กรรมการ

           ๕. นายธรรมวิชญ์  แก้วภู่           กรรมการ

           ๖. นายประพันธ์ ช่างเรือ            กรรมการ

           ๗. นายสมปอง  ทองหนูนุ้ย        กรรมการ

           ๘. นางสาวศิริทิพย์  แป้นคง       กรรมการ

           ๙. -                                         กรรมการและเลขานุการเข้าชม : 82
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
โทรศัพท์ 075-699255

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05