14 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อรักวันแม่
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสำรวจหนี้ส่ินเกษตรกร
สำรวจหนี้สินเกษตรกรของประชาชนภายในตำบลเกาะกลาง-คลองยางเพื่อเป็นข้อมูลของภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลใช้เป็นแนวทางแก้ไขหนี้สินของประชาชน
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาร่วมงานมหกรรมรักการอ่าน
มหกรรมรักการอ่าน ณ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดประชาชน ทั้ง 8 อำเภอของ กศน.จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 9 มิ.ย. 58
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พ.ค.58 จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ ณ อบต.เกาะลันตาน้อย
9 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
สำนักงาน กศน. จัดฝึกอบรมเพื่อทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
7 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉัตรมงคล รวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ลานพระบรมรูป ร.๕
กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน
5 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2553 เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05