ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา  มีการบริการดังนี้

       - บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
- บริการการอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
- บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
- บริการให้ใช้สถานที่ประชุม,พบกลุ่ม ฯลฯ
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (Wireless)  
เข้าชม : 170
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05