ระเบียบการยืม-คืน
     1.แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ
     2.ยืมครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม  นาน 7 วัน
     3.ยืม วีดีโอ เทป ซีดี  ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น นาน 7 วัน
     4.คืนหนังสือเกินกำหนด  ปรับวันละ  2 บาท/เล่ม
     5.คืนสื่ออื่นเกินกำหนด ปรับวันละ 2 บาท/ชิ้น
     6.ส่่งหนังสือคืนไม่หมด  จะยืมใหม่ไม่ได้
     7.หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆหายให้ชดใช้ตามราคา


เข้าชม : 215
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05