25 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านขุนรายา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาร่วมกับ กศน.ต.คลองยางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านขุนรายา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๕๙
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันทุ่งทะเล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันทุ่งทะเล ๒๐-๒๒ ก.พ. ๕๙
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประตูลันตา
ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประตูสู่ลันตา ๑๓-๑๔ ก.พ.๕๙ ณ อบต.คลองยาง อ.เกาะลันตา
7 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม สนุกเรียนสนุกเล่นกับภาษาอังกฤษ
5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสนุกเรียนสนุกคิดกับซุโดกุ
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จ.สงขลา
รับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จ.สงขลา ในเรื่องกิจกรรมห้องสมุดบ้านหลังเรียน
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันในวันสำคัญ
21 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม สนุกกับตัวเลข 1-7
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรมสนุกเรียนสนุกเล่นกับที่คั่นหนังสือรักการอ่าน
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านร่าปู
กศน.ตำบลเกาะกลางร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านร่าปู
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสนุกคิดกับคณิตคิดเร็ว
12 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม คิดสร้างสรรค์ ฝึกหัดวาดภาพการ์ตูน
11 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียนสนุกกับปริศนาอักษรไขว้
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสนุกับอักษรไขว้ หาชื่อจังหวัดเติมใหู้ถูกต้อง
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน กิจกรรมสนุกคิดวิทยาศาสตร์
5 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
สนุกเรียนสนุกเล่นกับศัพท์ภาษาอังกฤษ
30 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนุกเรียนสนุกเล่นกับการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรมสนุกเรียนสนุกเล่นกับการอ่านสุภาษิต พาเพลิน
8 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และ ปปช.มีชีวิต
ห้องสมุดบ้านหลังเรียนกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการและปปช.มีชีวิต
8 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดบ้านหลังเรียน
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว กิจกรรมทำการบ้าน อ่านหนังสือ
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนุกคิดวิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนุกคิดวิทยาศาสตร์ ณ ศพด.บ้านคลองยาง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05