ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา
        ด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู มีลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น อาคารเป็นเอกเทศ มีพื้นที่ใช้สอย 190 ตารางเมตร ตามแบบแปลนห้องสมุดประชาชนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยอยู่ร่วมกับ กศน.อำเภอเกาะลันตา ชั้นบนเป็น กศน.อำเภอเกาะลันตา ชั้นล่างเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา

พื้นที่ให้บริการ
 
1. เกาะลันตาใหญ่     (Ko Lanta Yai)     8 หมู่บ้าน  
2. เกาะลันตาน้อย     (Ko Lanta Noi)     8 หมู่บ้าน  
3. เกาะกลาง     (Ko Klang)     10 หมู่บ้าน  
4. คลองยาง     (Khlong Yang)     7 หมู่บ้าน  
5. ศาลาด่าน     (Sala Dan)     5 หมู่บ้าน
 
 


เข้าชม : 323
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05