แบบรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

ประจำเดือน

รายชื่อห้องสมุดประชาชน

จำนวนสมาชิก/แห่ง

เพศ

ช่วงอายุระบุ(จำนวน)

จำนวนผู้ใช้บริการถั่วเฉลี่ยต่อวัน/แห่ง

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

-๑๔

๑๕-๕๙

๖๐ ปีขึ้นไป

เมษายน

ห้องสมุดประชาชน   อำเภอเกาะลันตา

๕๐/แห่ง

๑๕

๓๕

๑๓

๓๕

๑๐/วัน

 

พฤษภาคม

ห้องสมุดประชาชน   อำเภอเกาะลันตา

๖๑/แห่ง

๓๔

๒๗

๑๒

๔๙

-

๑๐/วัน

 

มิถุนายน

ห้องสมุดประชาชน   อำเภอเกาะลันตา

๕๗/แห่ง

๔๑

๑๖

๑๖

๔๑

-

๑๐/วัน

 

กรกฎาคม

ห้องสมุดประชาชน

อำเภอเกาะลันตา

๕๒/แห่ง

๓๐

๒๒

๓๐

๒๒

-

/วัน

 

สิงหาคม

ห้องสมุดประชาชน

อำเภอเกาะลันตา

๕๐/แห่ง

๓๐

๒๐

๒๑

๒๗

๑๐/วัน

 


 เข้าชม : 222
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่
ม.๔ ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์๐๗๕-๖๙๔๗๒๓โทรสาร ๐๗๕-๖๙๔๗๒๓
lib_kohlanta@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05