ด้านการให้บริการ

                        -  มีการบริการที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้หลักความเสมอภาคเท่าเทียม

                        -  มีบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อต่างๆ

                        -  มีบริการการอ่านหนังสือ

                        -  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นหา

                        -  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

                        -  บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

                        -  บริการสื่อและหนังสือแบบเรียน นศ. กศน.

                        -  บริการข่าวสารที่ทันสมัย

                        - บริการอินเตอร์เน็ต

                        -  บริการให้ใช้สถานที่ประชุม,พบกลุ่ม,ฯลฯ

                        -  บริการ ETV  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ฯลฯเข้าชม : 1460
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่
ถนนลำทับ-สินปุน ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ 81190 
โทรศัพท์ 075-643448 โทรสาร 075-643448
lamtap.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05