4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ
วันที่ 16 กันยายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จัดกิจกรรม วันหยุดกับห้องสมุดสุดหรรษา
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานพน ตำบลทุ่งไทรทอง
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนักศึกษา
นที่ 10 สิงหาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนักศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศพด.บ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเกาะไทร ตำบลทุ่งไทรทอง
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนักศึกษา
วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2566 ครู กศน.ตำบลลำทับ นำนักศึกษา ศกร.ตำบลลำทับ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หมุนเวียน และปรับปรุงชั้นหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานพน
นำหนังสือ ไปหมุนเวียน และปรับปรุงชั้นหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานพน
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ
วันที่ 11 เมษายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กศน.ตำบลลำทับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษาฯ วันรักการอ่าน ประจำปี 2566
วันที่ 31 มีนาคม-5 เมษายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จัดโครงการ 2 เมษาฯ วันรักการอ่าน ประจำปี 2566
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ของ กศน.อำเภอลำทับ ในตำบลดินอุดม มีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมฯระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอลำทับ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมฯระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถม และรางวัลชมเชย ระดับม.ปลาย
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 7 มีนาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง จัดโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านสะพานพน ตำบลทุ่งไทรทอง มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 70 คน
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ร่วมกับ กศน.ตำบลดินอุดม จัดโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 70 คน
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จัดโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับสัญจรสู่น้อง ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลำทับ และโรงเรียนเศวตศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 400 คน
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ อบจ.กระบี่พบประชาชน ประจำปี 2566
วันที่ 26 มกราคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ อบจ.กระบี่พบประชาชน ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลลำทับ อ.ลำทับ โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.จังหวัดกระบ
1 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการแต้มฝันสีสันวันเด็ก ประจำปี 2566
วันที่ 14 ม.ค. 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ ร่วมกับ กศน.ตำบลดินอุดม กศน.ตำบลลำทับ และกศน.ตำบลดินแดงจัดโครงการแต้มฝันสีสันวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ อบต. ดินอุดม เทศบาลตำบลลำทับ และ รร. บ้านดินแดง
11 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม วันที่ 6 กันยายน 2565
11 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุขี้กา ตำบลลำทับ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุขี้กา ตำบลลำทับ วันที่ 1 กันยายน 2565
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่
ถนนลำทับ-สินปุน ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ 81190 
โทรศัพท์ 075-643448 โทรสาร 075-643448
lamtap.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05