ตารางการใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

วัน

เช้า 09.00-12.00 น.

บ่าย 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ

จันทร์

 

 

 

อังคาร

 อาจารย์วิมล  คงสุด

อาจารย์วิมล คงสุด

 

พุธ

 อาจารย์สุวดี ผิวดี

 อาจารย์สุวดี ผิวดี

 

พฤหัสบดี

อาจารย์ วิมล คงสุด

อาจารย์ มณีรัตน์  โหมดสง่า

 

ศุกร์

 

  อาจารย์บวรลักษณ์  น่าเยี่ยม

เสาร์

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอน ประสงค์นำนักศึกษามาศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน กรุณาแจ้งล่วงหน้า1 สัปดาห์
หรือ กรุณาจองคาบว่าง  เข้าชม : 212
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่
ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611367 
ksnkrabi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05