1.  บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ไก้แก่
     1.1 หนังสือ ตั้งแต่ หมวด 000 - 900 หนังสือ สำหรับเยาวชน หนังสืออ้างอิง  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์
      
      1.2 มุมหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ)  

2.  บริการยืม-คืน หนังสือ  /  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

3. บริการสืบค้นข้อมุลทางอินเตอร์เนต 

4. บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไปค้นคว้าข้อมูล

5.เพื่อเป้นสถานที่พบกลุ่มนึกศึษา กศน.หรือ สถาบันอื่นๆ  ฯลฯ

6.ส่งเสริมการอ่าน ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17  แห่ง ใน อำเภอเมืองกระบี่ โดยการ เล่านิทานประกอบหุ่นมือ วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ


เข้าชม : 200
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่
ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611367 
ksnkrabi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05