คณะกรรมการห้องสมุด     ๙     คนประกอบด้วย 

           ๑.นายจรัส              ทองจีน                    ประธานกรรมการ

           ๒.นายยุทธ              ปานขวัญ                           กรรมการ

           ๓.นางยุพดี              จุนทะเกาศลย์                     กรรมการ

           ๔.นางสาวสุวจี         ณ  ถลาง                           กรรมการ

           ๕.นายสมพิศ           ลาภทวี                             กรรมการ

           ๖.นายประดิษฐ์        จันทร์ทอง                          กรรมการ

           ๗.นางฐิติชญาน์        บุญโสม                            กรรมการ

           ๘.นายปฐมพงศ์        ศิขรินรัตน์                          กรรมการ

           ๙.นางจุรีรัตน์           โพธิ์วิจิตร                           กรรมการและเลขานุการ

 เข้าชม : 217
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่
ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611367 
ksnkrabi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05