แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
 สุขศึกษา ทช21002  แบบทดสอบ                แผนการเรียนรู้        
   ใบความรู้  รูปภาพ
   ใบงาน  สื่อนำเสนอ
 พัฒนาสังคมชุมชน  แบบทดสอบ  ใบงาน2
 สค21003  ใบความรู้  แผนการเรียนรู้
   ใบงาน1  
 วิชาสังคม สค21001  ตารางวิเคราะห์  แบบทดสอบ 1
   ใบความรู้ 1  แบบทดสอบ 2
   ใบความรู้ 2  แผนการเรียนรู้
     
     

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาภาษาไทย                                      แผนการสอน                                               วิชาสุขศึกษา                                  
    แผนวิชาสุขศึกษา
วิชาศาสนาและหน้าที่ แผนการสอน                แบบทดสอบสุขศึกษา    
พลเมือง   ใบงานสุขศึกษา
     
วิชาศิลป   แผนการสอน  
     
วิขาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการสอน  
                                                                                                                                         
วิชาอินเตอร์เน็ต        ทร03028               แผนการสอน                                                                                                    
     
วิชาสังคม แผนการสอน  วิชาการเงิน 32029
  ใบงาน  ตารางวิเคราะห์เนื้อหา
     แผนการสอน32029
วิชาสณิตศาสตร์ แผน เรื่องจำนวนจริง  ใบงานวิชาการเงิน
  แผน เรื่องยกกำลัง  สมุดบัญชีรายรับ
  แผน เรื่องเซต  
     เข้าชม : 527
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-631746 โทรสาร 075-623310
muangkrabinfe@gmail.com www.facebook/muangkrabinfe
ตำแหน่งของคุณ ถึง สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ - Google Maps

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05