ธรรมชาติงามตระการ ตำนานเมืองเก่า ร่มเงาอารยธรรม งามล้ำองค์เจดีย์ เหลืองกระบี่คู่ควรเมือง

                                            
 

  

ความรอบรู้
ข้อมูลทั่วไป

ศุกร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


 ประวัติความเป็นมาของอำเภอเหนือคลอง :

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2535 โดยแบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเหนือคลอง มีเขตการปกครองรวม8 ตำบล คือ ตำบลปกาสัย ตำบลห้วยยูง ตำบลโคกยาง ตำบลเหนือคลอง ตำบลคลองขนาน ตำบลเกาะศรีบอยา ตำบลคลองเขม้า และ ตำบลตลิ่งชัน ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน พ.ศ.2535 ที่ว่ากิ่งอำเภอเหนือคลอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเหนือคลอง เป็น อำเภอเหนือคลอง

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอเหนือคลอง ตั้งอยู่ทางทิศออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอคลองท่อม

ทิศใต้                ติดต่อกับ อำเภอเกาะลันตา และ อ่าวพังงา

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอเมืองกระบี่

พื้นที่ : 414.8 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 61,647 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 148.61 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอเหนือคลอง แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง 9 หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ : 075-691471, 075-691478 โทรสาร : 075-691471 

ลักษณะอากาศ : 

ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุก เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ มี ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์มน้ำมัน ประมง การท่องเที่ยว

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ขับเรือขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

3.ธนาคาร มี  4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส.

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ(แม่น้ำ/บึง/คลอง)ได้แก่ คลองปกาสัย คลองอินทนิน

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

      บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตเหนือคลอง

ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก๋ง (Chaweng Shrine d Jo Su Jui Kong)

 

เป็นศาลเจ้าที่ชาวเหนือคลองให้ความเคารพศรัทธาและเป็นสถานที่ประกอบพิธีในเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาประมาณ  140 ปีมาแล้ว มีประชาชนจากทั่วจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเทศกาลกินเจเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยจะประกอบพิธีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตรงกับเดือน 11 ของไทย) พิธีจะมีรวม 10 วัน 10 คืน จะมีพิธีต่างๆ เช่น พิธียกเสาธงกิ๋วอ๋อง พิธีลุยไฟ พิธีไหว้ดาวเทพเจ้า 9 องค์ ไต่บันไดมีด และพิธีเปิดสะพานสะเดาะพระเคราะห์ ทุกคืนจะมีพระประทับทรงให้ลูกหลานได้เข้าพบ ผู้ที่ร่วมพิธีกินเจจะต้องแต่งกายด้วยผ้าสีขาว งดอาหารจำพวกไข่ นม และเนื้อสัตว์ทุกชนิด จะรับประทานเฉพาะผักเท่านั้น การถือศีลกินเจถือว่าเป็นการช่วยสะเดาเคราะห์ขจัดปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บจากผู้ปฏิบัติ ฝึกให้รู้จักรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน งดการเที่ยวเตร่ ดื่มสุราและของมึนเมาทั้งปวง นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย

 

หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง (Islands in the North Sea Canal)

   เกาะบริเวณนี้ มีทั้งหมู่เกาะที่คนอาศัยอยู่ และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย ประกอบด้วย เกาะจำ เกาะจำเล็ก เกาะช่องเภา เกาะตุหลัง เกาะนกคอม เกาะปากนุ้ยช่องตะเภา เกาะปลิง เกาะปาบ เกาะปู เกาะย่าหนัด เกาะศรีบอยา เกาะศรีลามา เกาะเขาหลัง เกาะเขาหลักน้อย เกาะเหลาเกา เกาะเหล็ก เกาะแดง เกาะโล๊ะล๊ะ เกาะไม้งาม เกาะคลองขนาน และเกาะฮั่ง ชายหาดที่สำคัญได้แก่ หาดยาว หาดคลองเตาะ หาดเกาะจำ หาดเกาะปู และ หาดเกาะศรีบอยา แหลมที่สำคัญได้แก่ แหลมหินและแหลมกรวด ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง สภาพเกาะจะมีทั้งคนอยู่อาศัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สภาพชายหาดสะอาดสวยงามมาก

 

เทวดาบ่อน้ำร้อน (Angel Hot Spring)

 

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลเหนือคลอง เป็นชื่อบ่อน้ำพุเค็มร้อน เดิมมีอยู่ 2 บ่อเรียกว่า “บ่อโผ้-บ่อเหมีย” จากคำบอกเล่าทราบว่า เป็นเขตวัดบ่อน้ำร้อนมีเจ้าอาวาส ชื่อ พลัด และมีน้ำพุร้อนอยู่บริเวณชายคลองมีสะพานไม้ทอดข้ามคลองสำหรับสัญจรไปมา ครั้งหนึ่งได้มีคณะมโนราห์มาพักผ่อนที่บริเวณสะพานไม้ คนในคณะเกิดเจ็บป่วยกระทันหัน อาเจียนอย่างรุนแรง นายมโนราห์จึงได้จุดธูปเทียนบนบานว่าหากสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้ลงโทษกันเลย ผู้ที่นอนป่วยอยู่จึงพูดขึ้นว่า "พวกมโนราห์ก่อนจะผ่านไปต้องรำให้กูดูก่อน" นายโรงจึงตอบว่า "จะรำให้ดูเดี๋ยวนี้" คนป่วยก็หายจากการเจ็บป่วยและหยุดอาเจียน ครั้นต่อมารัฐบาลได้ตัดถนนเพชรเกษม ผ่านคลองแห่งนี้ และสร้างสะพานคอนกรีตแทนสะพานไม้ ขณะมีการขุดหลุมวางรากฐานเสาตอม่อ ได้เกิดน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา ผู้ก่อสร้างได้นำเครื่องสูบน้ำมาสูบใช้เวลาอยู่นาน ใช้เครื่องสูบ  6-7 เครื่อง น้ำก็ไม่แห้ง นายช่างกองทางจึงได้จุดธูปบนบานว่า หากศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้สูบน้ำให้แห้ง หากสร้างสะพานเสร็จจะสร้างบ่อน้ำหล่อปูนให้ พร้อมศาลาและนำหนังตะลุงมาแสดงถวาย ปรากฏว่าสูบน้ำแห้งและสามารถสร้างสะพานสำเร็จ นายช่างจึงได้ปฏิบัติตามที่ได้บนบานไว้ นอกจากนั้น ชาวบ้านเล่ากันว่า สมัยก่อนเป็นป่า มีงูใหญ่(จงอาง) มีหงอน   2 ตัว เฝ้าบ่อน้ำร้อนอยู่ และ เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ มีความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวความศักดิ์สิทธิ์ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อใครมีปัญหาเดือดร้อนก็จะมาบนบานให้คลายทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บและได้สมปรารถนา บ่อน้ำร้อนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเทวดาบ่อน้ำร้อนและเชื่อว่าบ่อน้ำร้อนนี้มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด รวมถึงเป็นที่ชาวเหนือคลองเคารพสักการะจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาหลังใหม่ไว้เป็นที่สิงสถิตของงูเจ้าที่และปรับปรุงบริเวณให้เป็นสวนหย่อม ตกแต่งบริเวณให้สวยงาม ให้เป็นสิ่งที่ชาวเหนือคลองภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังได้สร้างห้องอาบน้ำสำหรับผู้ที่ประสงค์จะอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อน เพื่อรักษาโรคผิวหนัง หรือเพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเอง ทางเทศบาลจึงปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมา

  

ชายหาดหลังเกาะ (After the beach island)

ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะศรีบอยา  ชายหาดบ้านหลังเกาะ เป็นชายหาดที่สวยงาม ระยะทาง กม.

 

ชายหาดบ้านเกาะจำ (Ko Cham Beach) 

ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะศรีบอยา  ชายหาดบ้านเกาะจำ เป็นชายหาดซึ่งยาวประมาณ กม.

 

ป่าชายเลน (Mangrove forest)

ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะศรีบอยา  เป็นสภาพป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา กุ้ง ในทะเล

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (Thermal Power Plant Krabi)

  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ตำบลคลองขนาน มีขนาดกำลังผลิต 300 เมกกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 1,965 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำเป็นเชื้อเพลิงในอัตราเฉลี่ย 1.315 ล้านลิตร/วัน และยังสามารถปรับระบบการเผาไหม้ให้ก๊าซธรรมชาติได้ นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีสถานที่ออกกำลังกาย(สนามกอล์ฟ) มุมพักผ่อนหย่อนใจ

 

ชายทะเลหาดยาว (Long Beach coast)

ตั้งอยู่ที่ตำบลตลิ่งชัน เป็นชายทะเลที่มีหาดทรายยาว ประมาณ กิโลเมตร ด้านหน้าของชายหาดออกไปในทะเลมีแนวปะการังที่มีความงดงามยิ่งควรแก่การอนุรักษ์

 

หาดหอย (Shell Beach)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลปกาสัย มีพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่ เป็นแนวยาว สามารถเก็บหอยได้ในช่วง13,14,15 ค่ำ และ 1,2,3 ค่ำเข้าชม : 786


ความรอบรู้ 5 อันดับล่าสุด

      ทำนาขวางสนามกอล์ฟ 28 / ส.ค. / 2558
      ปราชญ์ชาวบ้านเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 28 / ส.ค. / 2558
      ข้อมูลทั่วไป 28 / ส.ค. / 2558


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง
หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ 075-636488 โทรสาร 075-692174

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05