ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กศน.อำเภอปลายพระยา "ปลายพระยาแหล่งเพาะปลูกปาล์ม ธรรมชาติงามน่าชม อุดมด้วยพืชผล ผู้คนมีคุณธรรม "
                                                 
       
 

  

  

28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ ๒๕๕๑
5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
กศน.ตำบลคีรีวงเปิดหลักสูตรการตัดเย็บดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า ณ บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๖ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอ่านเคลื่อนที่
กศน.ตำบลเขาเขน ร่วมกับห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอปลายพระยาจัดกิจกรรมการอ่านเคลื่อนที่ ณ ศภด.บ้านควนเศียร
8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลคีรีวง
นายชรินทร์ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลายพระยา นิเทศและเยี่ยมให้กำลังกลุ่มอาชีพหลักสูตรตัดเย็บดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอปลายพระยารับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ To be number one
กศน.อำเภอปลายพระยาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยะมหาราช
บุคลากร กศน.อำเภอปลายพระยาร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิบะมหาราช ๒๓ ตุลาคม
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กศน.ตำบลปลายพระยา จัดอบรมการป้องกันและก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
24 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
กศน.ตำบลปลายพระยาจัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลปลายพระยา
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
กศน.อำเภอปลายพระยาจัดอบรมเพศึกษาสำหรับเยาวชน
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชน กศน.คิดดี ทำดี ต้องทำได้ สู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
กศน.อำเภอปลายพระยาจัดโครงการเยาวชน กศน. คิดดี ทำดี ต้องทำได้ สู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพการทำขนมจากข้าวซ้อมมือ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลคีรีวง
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลเขาเขน
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลเขาเขน
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพช่างปูกระเบื้อง
กศน.ตำบลเขาต่อจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำพระราชดำริ
กศน.ตำบลปลายพระยาจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำพระราชดำริ
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรการเพ้นผ้าปาเต๊ะ
กศน.ตำบลปลายพระยาจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
กศน.อำเภอปลายพระยาจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
28 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
9 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
สำนักงาน กศน. จัดฝึกอบรมเพื่อทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
7 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉัตรมงคล รวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ลานพระบรมรูป ร.๕
กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยอำเภอปลายพระยา
เลขที่ ๕  ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๖๘๗๐๔๙
E mail  Plaiphaya.nfe๑gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05