ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กศน.อำเภอปลายพระยา "ปลายพระยาแหล่งเพาะปลูกปาล์ม ธรรมชาติงามน่าชม อุดมด้วยพืชผล ผู้คนมีคุณธรรม "
                                                 
       
 
 


นายชรินทร์ แกล้วทนงค์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลายพระยา
                                                                                                                                   

นายกิจจ์พิภัช     เกตุแก้ว  
ครูผู้ช่วย


                                                                                   

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยารวมทั้งสิ้นจำนวน  ๘ คน  เพศหญิง จำนวน  ๕  คน  และ เพศชาย จำนวน ๓  คน   คือ
 
 
 
๑. นายชรินทร์     แกล้วทนงค์               ผู้อำนวยการ กศน.ปลายพระยา
 
๒. นายกิจจ์พิภัช     เกตุแก้ว                 ครูผู้ช่วย
 
๓. นางณิชากร    มานะกิจมงคล            ครู  กศน.ตำบล
 
๔. นายธราดล     ปากลาว                    ครู  กศน.ตำบล
  
๕. นางสาวพิมพ์ศา  สาแดง                  ครู  กศน.ตำบล
 
๖. นางสาวศรสวรรค์  พูลเพิ่ม               ครู กศน.ตำบล
 
๗. นางสาววัลลิษา  แซ่ฮ่อ                   บรรณารักษ์อัตราจ้าง
 
๘. นางสุจารีย์    ดิษฐ์รักษ์                    พนักงานบริการ (คนงาน)


เข้าชม : 590
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยอำเภอปลายพระยา
เลขที่ ๕  ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๖๘๗๐๔๙
E mail  Plaiphaya.nfe๑gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05