เรื่อง
ปฏิบัติ
26 พ.ค. 2566 สำรวจหลักสูตรความต้องการเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 พ.ค. 2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ *เฉพาะ เหนือคลอง เกาะลันตา รับไม่ครบ
26 พ.ค. 2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ *เฉพาะ กศน.อำเภอคลองท่อม ยังไม่รับ
26 พ.ค. 2566 การจ่ายเงิน26-5-66 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2566 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2566 การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ