เรื่อง
ปฏิบัติ
28 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
28 ก.พ. 2567 การจ่ายอำเภอ28-2-67 กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
28 ก.พ. 2567 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 ก.พ. 2567 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 *เฉพาะ อ่าวลึก ลำทับ รับหมดแล้ว
28 ก.พ. 2567 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
27 ก.พ. 2567 การดำเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 ก.พ. 2567 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
27 ก.พ. 2567 ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการประกวดคลิปวีดีทัศน์ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว