เรื่อง
ปฏิบัติ
13 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 8 /2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 7/2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2562 แจ้งรายชื่อนักกีฬา บุคลากรและนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2562 เชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2562 การทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2562 ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ธ.ค. 2562 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว