เรื่อง
ปฏิบัติ
20 พ.ค. 2567 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด เชิญประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติบ้านในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือนับสนุนทอดผ้าป่าพุทธมณฑล สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของช สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 พ.ค. 2567 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 พ.ค. 2567 ขอเชิญเป็นวิทยากร *เฉพาะ สกร.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
17 พ.ค. 2567 การประมูลเหรียญที่ระลึก พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว