เรื่อง
ปฏิบัติ
28 ก.พ. 2567 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 *เฉพาะ อ่าวลึก ลำทับ รับหมดแล้ว
28 ก.พ. 2567 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
27 ก.พ. 2567 การดำเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 ก.พ. 2567 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
27 ก.พ. 2567 ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการประกวดคลิปวีดีทัศน์ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด ส่งรายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
27 ก.พ. 2567 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯและการประกวดคลิปวีดิทัศน์ *เฉพาะ คลองท่อม เกาะลันตา รับหมดแล้ว
27 ก.พ. 2567 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ